Rodzaje umów o prace

Rodzaje umów o pracę – czym się charakteryzują i przez jaki okres obowiązują

Jeżeli jesteś przyszłym pracownikiem, warto zaznajomić się z rodzajami umów, jakie są ustalone przez prawo pracy.

Rodzaje umów o pracę

Umowa przede wszystkim może być podzielona na czas określony bądź nieokreślony. Podstawową i najbardziej powszechną formą, jest umowa o pracę. Posiada ona charakter określony, co oznacza podpisanie umowy na pewien okres czasu. Mimo, iż umowa ma określone ramy czasowe, to jest możliwe jest przedwczesne rozwiązanie. Rozwiązanie umowy o pracę skutkuje czasem wypowiedzenia, jednak pod warunkiem, że umowa została zawarta ponad 6 miesięcy temu.

Najbardziej korzystną umową dla pracownika, jest umowa na czas nieokreślony. Taką umową jest między innymi umowa o dzieło. W takiej umowie, czas może być zarówno określony jak i nieokreślony. W zawartej umowie o dzieło, osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności, która ma namacalny efekt, na przykład produkcja krzesła. Przedmiotem umowy o dzieło nie musi być tylko produkcja, może być to również naprawa jakiegoś przedmiotu.

Kolejną umową jest umowa zlecenie, która polega na zobowiązaniu się osoby przyjmującej zlecenie na wykonanie odpowiedniej czynności. W tej umowie jednak, nie jest ważny końcowy efekt, ponieważ w umowie najczęściej zawarte jest, że przyjmujący zlecenie powinien wykonać te zlecenie z jak najwyższą starannością.

Zobacz czym rożni się umowa cywilnoprawna od umowy o pracę – http://szkolenia-24.pl/cechy-odrozniajace-umowe-cywilnoprawna-od-umowy-o-prace/