Dziedziny Prawa

Na jakie dziedziny dzieli się prawo?

Prawo jest bardzo rozległym systemem norm, który dzieli się na kilka ważnych gałęzi. Dzięki podziałowi prawa na dziedziny, państwo i wszelkie ważne instancje rządowe mogą pracować w sprawny sposób.

Dziedziny prawa

Jedną z gałęzi prawa, jest prawo cywilne. Zajmuje się ono głównie stosunkami pomiędzy osobami fizycznymi oraz prawnymi, na przykład spółkami. Ponadto prawo cywilne odpowiedzialne jest za ochronę własności oraz wizerunku.

Kolejną dziedziną prawa jest prawo karne. Odpowiedzialne jest ono za prawidłowe wykonywanie procedur karnych. Rozwiązuje ponad to problemy związane z wysokościami kar za wykroczenie bądź przestępstwo. Prawo karne w pewnym sensie ingeruje w sprawy osobiste obywatela.

Ważnym odłamem prawa jest również prawo finansowe. Prawo to dba o przestrzeganie zasad rozliczeniach finansowych, przede wszystkim w kwestii podatków. Prawo finansowe ustala również budżet lub kapitał danej jednostki oraz dba o odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi.

Prawo administracyjne zajmuje się głównie kontrolą jednostek administracyjnych w państwie. Ustala ono pewne normy i zasady, dzięki którym organy administracji publicznej pracują w należyty sposób. Prawo administracyjne cechuje zastosowanie tzw. przymusu państwowego w celu ustalenia jakiegoś porozumienia.

Prawo dzieli się również na ważne prawo pracy, które odpowiedzialne jest za ustalenie odpowiednich zasad, które muszą spełnić obie strony umowy o pracę, czyli pracodawca i pracownik. Ponadto prawo pracy dba o zachowanie odpowiedniego stosunku właśnie względem pracodawcy i pracownika.

Więcej o dziedzinach prawa możecie poczytać na blogu adwokackim – http://kancelariaadwokacka-krakow.com.pl/podstawy-prawa-gospodarczego/