Cechy dobrego tłumacza

Jakimi cechami charakteryzuje się dobry tłumacz?

Tym, co jest niezbędne, by wykonywać taką pracę jest biegła znajomość jednego z języków obcych. Trzeba mieć szeroki zasób słownictwa, perfekcyjnie opanowaną gramatykę i znać idiomy. To dotyczy także języka rodzimego, czyli tego, na który się tłumaczy. By być jednak dobrym tłumaczem, same takie kwalifikacje to jeszcze za mało. W zawodzie tym trzeba wykazywać się pewnymi cechami. Nieco inne wymagane są od tłumaczy pisemnych, inne od ustnych. To, co powinno charakteryzować jednych i drugich, to odpowiedzialność.

Cechy dobrego tłumacza

Tłumaczenie tekstów różnego rodzaju to żmudna i wyczerpująca praca. Potrzeba więc do niej dużo cierpliwości. Przekład musi być precyzyjny, ważna jest więc także dokładność, sumienność i umiejętność utrzymania koncentracji przez dłuższy czas. Praca nie polega tylko na tłumaczeniu. To także wynajdywanie znaczenia nieznanych wyrazów oraz zastanawianie się nad głównym przekazem mniej jasnych fragmentów tekstu. Potrzebna jest wytrwałość, bo zdarzają się teksty długie i nudne. Choć wydaje się, że tłumaczenia pisemne to takie spokojne zajęcie, to nie zawsze tak jest. Trzeba umieć pracować pod presją czasu, bo przekład może być potrzebny pilnie. Tłumacze ustni powinni władać poprawnym akcentem i mieć dobrą dykcję. Ważna w tej pracy jest doskonała podzielność uwagi oraz duża odporność na stres.